Reglament

El Club Atletisme Gavà amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i sota el control del col·legi de jutges de la F.C.A, organitza el 5è Meeting de Veterans «Ciutat de Gavà» a celebrar-se el pròxim dia 21 de maig de 2017 a l’Estadi Municipal de «la Bòbila» de Gavà.

NORMES GENERALS

Art.1. Tots els atletes hauran de tenir la corresponent llicència federativa tramitada per la temporada en curs.

Art.2. Les inscripcions hauran de ser introduïdes per la INTRANET abans del divendres 19 de maig. A les curses caldrà fer constar les dades de la millor marca de l’atleta a la present temporada per tal de poder confeccionar les sèries de competició.

Art.3. La inscripció tindrà un cost de 5€ per prova, 7€ si en fa més d’una.

Art.4. Cada participant podrà prendre part a totes les proves que desitgi.

Art.5. El cronometratge de la competició serà elèctric.

Art.6. Els concursos es disputaran en el format de quatre intents i sense possibilitat de millora.

Art.7. Les reclamacions s'hauran de fer davant el Jutge Àrbitre en els 30 minuts després de la proclamació de resultats. La decisió del Jutge Àrbitre serà definitiva.

Art.8. Hi haurà trofeu al primer classificat masculí i femení del 5è Meeting d’Atletisme Ciutat de Gavà per aquells que obtinguin major percentatge.

Art.9. Tot allò no previst en aquest reglament serà resolt per les normes de l’I.A.A.F.

Art.10. El Club Atletisme Gavà i la Federació Catalana d’Atletisme no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin sofrir els participants i espectadors durant aquesta competició.